Svømmeklubben KVIK Kastrup
Svømning i verdensklasse - både for store og små

Strategiplan for 2017-2020

Vandpoloafdelingen i Svømmeklubben KVIK har i perioden 2013 til 2016 været igennem en rigtig god udvikling. Strategiplanen 2013 – 2016 har ikke været kendt af ret mange i vandpoloafdelingen og derfor også mest været et arbejdsredskab for vandpololederen. Dette skyldes, at i starten af strategi perioden har vandpololederen været meget alene om det overordnende arbejde i afdelingen.

Nu er situationen heldigvis en anden. Vi har rigtig god opbakning af mange forældre til vores aktiviteter og vi har et vandpoloudvalg, som har nu tager del i afdelingens drift, beslutninger og afvikling af turneringer.

For at sikre fremdriften og udviklingen i KVIK’s vandpoloafdeling og, at alle personer i og omkring vandpoloen i KVIK, er bevidst om hvilke mål vi arbejder hen imod, er følgende strategiplan 2017-2020 udarbejdet.

Planen tager udgangspunkt i strategiplan 2013-2016, men har fået tilføjet yderligere nogle punkter.

Selv om vi har gang er i en meget positiv udvikling, kan og skal vi i vandpoloafdelingen ikke være tilfredse endnu. Vi skal være endnu flere medlemmer, vi skal have endnu flere hold og vi skal løbeende sætte os nye mål. Alt sammen med udgangspunkt i de værdier vi bygger vandpolo afdelingen i KVIK på.

KVIK vandpolo skal være den fortrukne vandpolo klub i København og vi skal være et godt alternativ til de andre aktiviteter i Svømmeklubben KVIK.

I det efterfølgende beskrives nogle af de tiltag vi agter at tage, hvad der kræves og hvilke succeskriterier vi har sat for at vi kan nå i mål. Så her er vandpolo afdelingens strategiplan 2020.

Flere medlemmer der spiller vandpolo i alle årgange og på alle niveauer
Formål: Være bedre til at udbrede kendskabet til sporten, samt være mere klart alternativ til andre aktiviteter i KVIK.
Mål: Mere en 60 medlemmer der spiler vandpolo i KVIK inklusiv medlemmerne på Poloplay. Med en holdstruktur som går fra U10 (PoloPlay) til seniorer.
Succeskriterier: At deltage med hold til alle DIF mesterskaber herunder også evt. pigemesterskaber, og så vidt muligt spille om medaljer hver gang, for vandpolo (U11/U13/-U15/U17/Senior/Dame)

Være repræsenteret på alle landshold
Formål: Ved at højne trænernes kvalitet og dermed træningens kvalitet, bør det give mulighed for flere emner til div. landshold (dog minus U11 som ikke har et landshold)
Mål: At KVIK har en eller flere spillere repræsentere på alle landshold herunder også evt. pige/dame landshold.
Succeskriterier: At have spillere på alle brutto landshold og have en eller flere spillere udtaget på alle landshold senest i 2020.

Have kompetente og veluddannede træner og ledere til alle hold
Formål: Mere fokusering på træner miljø samt deres trænermæssige uddannelse.
Mål: At mindst 2 trænere gennemgår en form for træner uddannelse i DIF eller DGI regi
Succeskriterier: At trænerne gennemgår løbende uddannelse evt. gennem kurser i DGI eller i DIG regi.

Have kompetente dommere til regelformidling
Formål: For at kunne formidle regler og tolkning af disse er det vigtigt at KVIK har kompetente dommere
Mål: KVIK skal have mindst 3 ungdoms og en 1. division dommer
Succeskriterier: Have mindst en dommer der kan dømme i 1. division, 2. division og mindst 2 dommere til ungdoms turneringer gerne allerede i 2017.

Deltage i klubbens fælles aktiviteter
Formål: At gøre afdelingen endnu mere synlig og være med til at få en bedre økonomi til afdelingen.
Mål: At vandpolo ses som ”en del af klub familien”. Og når man ser en person fra afdelingen ved man de har med vandpolo at gøre.
Succeskriterier: At man forbinder en eller flere personer i KVIK som vandpolofolk

PoloPlay
Formål: PoloPlay er et ”specielt” hold under svømmeskolen, hvor 8 til 12 årige børn vænnes til vand gennem leg og bevægelse med og uden bold. Holdet skal ses som en del af fødekæden til de yngre hold i vandpolo afdelingen.
Mål: At gennem leg og bevægelse, med og uden bold, at lære og få kendskab til vandpolo. Og hvis interessen og lysten er til stede indgå på klubben U11/U13 vandpolo hold.
Succeskriterier: At mindst 5 børn om året overflyttes til vandpoloafdelingen.

Et første hold der spiller om medaljer hver år
Formål: At have et tophold i 1. division, som hvert år kan spille med om medaljer til DM og i pokalen.
Mål: Gennem udvikling af egne spillere samt tilgang af spillere udefra, at højne niveauet, så KVIK fremadrettet kan spille med om medaljer til DM og Pokalfinalerne hver år..
Succeskriterier: At i årene frem til 2020 at mindst vinde et DM og i all andre slutspil, mindst at vinde medalje.

Hvad skal der til og hvor langt er vi august 2016

Hvis alt dette skal nås inden for tidsrammen, er der selvfølgelig nogen betingelser der skal være opfyldt. Status pt. kan læses i dokumentet ”Strategi 2013-2016 med kommentarer”

I det efterfølgende beskrive kort hvad der skal til for at opfylde målene i denne strategiplan.

Flere medlemmer der spiller vandpolo i alle årgange og på alle niveauer

Hvad skal der til:

 • Udvidet vandtid. Vi skal bruge hele bassinet i Kastrup fredag fra 18.30 til 19.00
 • Ansættelse af 1 lønnet træner mere (4 timer ugentlig)
 • Med en øget medlems tilgang vil vi helt automatisk kunne stille med flere hold til både private-, regions- og lands turneringer.
 • Med flere hold vil niveauet blive højnet og spillerne automatisk komme i betragtning til div. landshold

Være repræsenteret på alle landshold

Hvad skal der til:

 • Udvidet vandtid, flere trænere og flere aktiviteter på højre niveau
 • Deltage i div. private turneringer
 • Deltage og selv afholde fællestræninger

Have kompetente og veluddannede træner og ledere til alle hold

Hvad skal der til:

 • Der skal laves en egentlig træneruddannelse i klubregi
 • Trænerne skal tilbydes uddannelse i DIF, DGI og SVØM

Have kompetente dommere til regelformidling

Hvad skal der til:

 • Vi skal tilmelde mindst 3 stk. til alle kommende dommer uddannelses
 • Mindst en dommer der dømmer fast i 1. division

Deltage i klubbens fælles aktiviteter

Hvad skal der til

 • Tilmelde os til de aktiviteter der udbydes (klubmesterskaberne, foredrag, sponsorsvøm etc.)
 • Være mere synlige i daglig dagen, så man ved at vandpolo også skal inviteres
 • Invitere til egne events hvor klubben medlemmer kan komme og prøve vandpolo

PoloPlay

Hvad skal der til:

 • Gøre opmærksom på at holdet eksisterer
 • Promovere holdet over for andre trænere i svømmeskolen
 • Bolde, mål og andre vandpolo hjælpemidler skal være tilstede i alle haller så Frøhold og andre hold kan gøre brug af dem

Et første hold der spiller om medaljer hvert år

Hvad skal der til:

 • Tilgang af 1 til 2 spillere på top niveau (landsholds erfaring)
 • At vi på sigt for en gang mere vandtræning om ugen
 • At vandpolo tilbydes vandtræning i ferier
 • At økonomien tilpasses det øgede aktivitets niveau

Risici og andre begrænsninger

Med denne plan er der også nogle risici som kan være svære at tage højde for. Hvis tilgangen af nye spillere stopper, trænerne vælger at stoppe eller økonomien ændres væsentlig, er forudsætningerne ændret og dette vil selvfølgelig få konsekvenser.

Ved at dele ansvaret ud på flere trænere og på sigt sikre afdelingen et bredere rekrutterings-grundlag, sikres afdelingen på de parameter vi selv kan styre.

Når den nye svømmehal bliver bygget eller ændres situationen væsentlig. Det vides ikke pt. Hvornår denne står færdig, men hvis det er inden for perioden af denne plan skal denne revideres.

Kontor

Svømmeklubben KVIK Kastrup

Røllikevej 4

2770 Kastrup

kontor@kvikkastrup.dk

32521465

Cvr. nr. 20583517

 

Vi har kontortid og telefontid:
Mandag kl. 10:00-18:00
Onsdag kl. 10:00-18:00
Torsdag kl. 10:00-18:00
Fredag kl. 10:00-18:00


Tirsdag, lørdag, søndag og Helligdage er der lukket

Find os her

Kastrup svømmehal

Røllikevej 4, 2770 Kastrup

Link til maps

 

Pilegårdsbadet

Ole Klokkersvej 19, 2770 Kastrup

Link til maps

 

Korsvejsbadet

Tårnbyvej 3, 2770 Kastrup

Link til maps

 

Sociale medier

Følg og på Facebook