Svømmeklubben KVIK Kastrup
Svømning i verdensklasse - både for store og små

Beskrivelse – børnehold

Vi har i svømmeskolen 5 forskellige holdtyper

Far Mor Barn 1 & 2

Vi har to niveauer af Far-Mor-Barn holdene, det ene er for ‘nye’ deltagere, og det andet er for dem der har gået lidt tid, og er tættere på at rykke videre end nybegynderne.

Holdene er for børn, det år de fylder 4 år.

En voksen skal med barnet i vandet.

MiniHaletudser

MiniHaletudserne fungerer både som overgangshold fra FarMorBarn-holdene, men kan også være indgangsholdet for helt nye medlemmer. Holdene er for børn, det år de fylder 5 år.

På dette første niveau skal børnene lære at være fortrolig i og med vandet. Vandet skal ses som en legeplads, børnene skal lære at bruge. Her er det centrale at kunne komme i vandet, få vand i ansigtet og til sidst få ansigtet og resten af hovedet under vandet. Barnet skal lære at bevæge sig aktivt og passivt i vandet. Aktivt ved at bruge arme og ben til at skabe fremdrift, og passivt ved at ændre på kroppens tyngdepunkt og derved kunne skifte mellem at flyde i overfladen til at stå på bunden. På dette niveau lærer barnet at svømme crawl og rygcrawl.

Haletudser

På det andet niveau arbejdes videre med børnenes fornemmelse for og i vandet. Flydning kombineret med bevægelser og retningsskift er her centralt for at styrke den videre udvikling mod alsidige færdigheder i vandet. Børnenes balance udvikles, så de kan bevæge sig og skabe fremdrift med både arme og ben i forskellige retninger, f.eks. svømme ned til bunden. Koordinationen mellem arme, ben og vejtrækning udvikles mod rolig crawl og rygcrawl. En mere bølgende samlet bevægelse under vand introduceres, hvilken skal skabe fundament for brystsvømning og butterfly.

MiniFrøer

På det tredje niveau arbejdes med finpudsning af bevægelser, så svømningen bliver effektiv. Børnenes færdigheder med hænder og fødder forfines, så bevægelserne og svømningen bliver mere kontrolleret og rolig.

Arbejdet med forskydning af tyngdepunktet er her centralt i forhold til at holde balancen, når børnene f.eks. skal bjærge en makker. Arbejdet med armtag og rytme i butterfly og brystsvømning påbegyndes, samt hovedspring fra bassinkant efterfulgt af svømning til bunden.

Frøer

På det fjerde og afsluttende niveau i svømmeskolen arbejdes videre med finpudsning af bevægelser og koordination af arme, ben og vejrtrækning.

Koordinationen mellem arme, ben og vejtrækning udvikles mod rolig butterfly og brystsvømning. Der lægges vægt på træning af stilarterne, så børnene kan svømme længere distancer på 200 meter og over. Kombinationen af flydning, dykning og retningsskift integreres i svømningen. Dette kommer bl.a. til udtryk i crawl og rygcrawl ved, at børnene naturligt i en flydende bevægelse kan skifte fra svømning til at dykke ned på bunden efter f.eks. en makker. Benspark og koordination i butterfly og brystsvømning udvikles, så disse stilarter også mestres.

Herefter kan der rykkes videre til klubbens konkurrenceafdeling, ungdomshold eller vandpolo.